Het team Wie zijn we?

E r v a r i n g ,  d i v e r s i t e i t  en  r e s u l t a a t   m e t   i m p a c t

RIAN JACOBS

E: rian@nexteconomy.nu
T: 0032-478825239

Meer over Rian

Rian is specialiste in product-innovatie op basis van duurzame materialen. Zij weet als geen ander industrieën te verbinden tot volledig circulaire ketens en verdienmodellen. Rian denkt vanuit haar eigen ervaring als ondernemer, op een natuurlijke wijze mee met ondernemers die de weg zoeken of op weg zijn naar circulaire economie en samenwerking zoeken om dit mogelijk te maken en te realiseren.

Arun Swamipersaud

Meer over Arun

Arun is gespecialiseerd in het ontwikkelen en realiseren van nieuwe businessconcepten voor de nieuwe economie. Langs de lijnen van Discover, Develop en Deliver, is Arun een partner voor zowel private opdrachtgevers als voor publieke opdrachtgevers en in PPS. Hij heeft veel plezier in het vertalen van strategische keuzen naar operationele realiteit. Hij houdt financieel de vinger goed aan de pols en geeft ook les aan de hogeschool.

pim engels

E: pim@nexteconomy.nu
T: 06-41975199

Meer over Pim

Pim is de grondlegger van Nexteconomy.nu. Hij is een actief ondernemer met passie voor de nieuwe economie en het realiseren van doorbraken. We doen dit  samen met onze opdrachtgevers die de transitie willen of moeten gaan maken. Ook investeren we zelf in nieuwe innovaties  en brengen we deze in, bij relevante marktpartijen en of overheid. Pim is ook actief in het ontwikkelen van de eigen organisatie en start-up’s die hun vleugels willen uitslaan in de nieuwe economie.

Alexander laarman (phd)

Meer over Alexander

Alexander is gespecialiseerd in het ontwikkelen en realiseren van  business concepten voor de nieuwe economie. Zijn basis als hoogwaardig onderzoeker gecombineerd met zijn ondernemende drive maken hem een drijvende kracht achter de realisatie van werkbare en realistische  verdienmodellen. Hij combineert zijn speurwerk in markt en wetenschap naar doorbraak concepten voor de nieuwe economie.

erik van rossem

Meer over Erik

Erik is advocaat en jurist met een passie voor de nieuwe economie. Hij is gericht op wet- en regel-geving die bij innovatie en de inrichting van circulaire economie soms nog in de weg staat en daarmee doorbraken belemmert. Erik is tevens specialist in ons team bij de formele vorming van coalities en verdienmodellen en bijvoorbeeld het regelen van Intellecttueel eigendom (IP).

lou krabshuis

E: lou@nexteconomy.nu
T: 06-41309988

Meer over LOU

Lou is gespecialiseerd in duurzaam ontwerp en innovatie. Hij is uitstekend in staat om bij product-innovaties vormgeving, duurzaamheidseisen en functionaliteit op elkaar af te stemmen. Zijn ingenieurs-studie architectuur in Delft met minor duurzame land-bouw in Wageningen zijn daarbij een bron van inspiratie. Lou is van veel markten thuis, kan actief luisteren en is een collega die projectmatig van grof naar fijn kan werken.