EEN PLATFORM VAN SPECIALISTEN EN ONDERNEMERS DIE SAMEN MET PARTNERS DOORBRAKEN REALISEREN NAAR DE  NIEUWE ECONOMIE.

onze Missie

 

Door ons commitment in het werkveld begeven we ons in de frontlinie van nieuwe trends en ontwikkelingen.

Daarom bedenken en realiseren we regelmatig nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden waarmee we samen met onze opdrachtgevers kansen in de markt kunnen grijpen.

Onze inspiratie komt uit de de passie  voor een nieuwe economie, onze theoretische kennis en creativiteit in combinatie met onze praktische ondernemende aanpak en ervaring.

We zien voortdurend mogelijkheden ook voor overheden en in publiek private samenwerkingen.

Vergezichten zijn er voldoende maar wie gaat dat doen en met wie. En wie neemt het voortouw?

Wat hebben wij te bieden?

 

 • Wij zijn thuis in het ontdekken van nieuwe kansen.
 • Wij zijn in staat om deze kansen te ontwikkelen voor de nieuwe economie.
 • Het resultaat hiervan zijn nieuwe producten, processen en samenwerkingsverbanden.
 • Om dit te realiseren beschikken wij over een ruim netwerk van klanten, kennisinstellingen, startups en bedrijven.
 • Ons team beschikt over verschillende capaciteiten, ervaring en vaardigheden om doorbraken te realiseren.
 • Verwacht van ons ondernemersmentaliteit en organisatie op het gebied van financiering en investering.
 • Wij bieden kennis en ervaring met Publiek-Private Samenwerking (Brusselse Methode) en consortium ontwikkeling.

AANPAK

H o e  d o e n  w e  h e t ?

Methoden

  • Businessplanontwikkeling
  • Marktonderzoek
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Roadmapping
  • Procesontwerp
  • Materiaalonderzoek

Proces en werkvormen

  • Expertsessie
  • Fieldlab
  • Designthinking

Cases

W a t  d o e n  w e ?

VERWAARDING VAN RESTSTOFFEN UIT WATER VOOR DIERVOEDERINDUSTRIE

Voor een waterzuivering organisatie is onderzocht of een drietal natuurlijke reststoffen uit zuivering van water, als grondstof additief afgezet kunnen worden in de diervoeding industrie. Passende strategische partners zijn door ons gevonden. Daarnaast is aanbod en vraag van deze stoffen verder op elkaar afgestemd en gevalideerd. Het aanbod van reststoffen is passend gemaakt bij de vraag en een nieuwe propositie bij de aanbieder is tot stand gekomen. Uiteindelijk is er een circulair proces ontstaan tussen twee verschillende industrieën, is efficiency bij de foodsector toegenomen en komt het resultaat ten goede aan het duurzaamheid imago van beide partijen.
Procesinnovatie en propositie-ontwikkeling
Vraag was voor een omvangrijke internationale foodketen een innovatieve revitalisering- strategie te ontwikkelen. Onderzocht is hoe de marge per schakel in de keten te versterken met innovatie. Advies is gegeven t.a.v: mestverwaarding, export-ontwikkeling, professionaliseren van keten-sturing en propositieversterking door
product differentiatie en versterking van de marketingfunctie.

verkenning productinnovaties humusstoffen uit afvalwater

Voor de waterschappen is verkend of humusstoffen die worden afgevangen bij de slibverwerking gebruikt kunnen worden voor hoogwaardige toepassingen. Gezien de oorsprong van de humusstoffen is gebruik in landbouw minder wenselijk. Daarom is er gezocht naar meer industriële toepassingen, zoals de toepassing als kleurmiddel of als filtermedium. De volgende stap is om te onderzoeken of er voor deze toepassingen een sluitende businesscase te ontwikkelen is. Dit onderzoek valt binnen de strategie om reststoffen uit de afvalwaterverwerking duurzaam te hergebruiken.

CO2 reductie waterbedrijf

De innovatie projectenportfolio van een waterbedrijf is doorgelicht op het behalen van het hoogste effect op CO2 reductie. Het doel was die projecten te scoren met de hoogste bijdrage op het gebied van CO2 reductie. Het maximale effect van projecten tegen zo beperkt mogelijke FTE inzet is beoordeeld en advies uitgebracht ten aanzien van strategische focus en kosten.

Digitale Innovatiemanagement en procesinnovatie bij crisisbeheersing

Voor een Ministerie werd een informatiestrategie ontwikkeld voor departementale crisisbeheersing, met als doel sneller een beeld van de crisis te realiseren. Innovatieve werkwijze o.b.v. netcentrisch werken geïntroduceerd voor ca 60 (interdepartementale) incidenttypen.

Circulaire afvalverwerking spuitbussen

Voor een afvalverwerkingsbedrijf gericht op de duurzame verwerking van afval, is voor de veilige en efficiënte verwerking van spuitbussen, mondiaal gezocht naar de best practice oplossing voor de duurzame en circulaire verwerking van spuitbussen. Een scenario studie is uitgevoerd met mogelijk verwerkingsprocessen voor spuitbussen geconcretiseerd in een best practice businessplan geschikt voor de roll-out van de gekozen optie. 

Gedragsverandering en dossiermanagement

Voor een middelgrote gemeente is community- en dossiermanagement opgezet ten behoeve van de versterking en verbinding met externe stakeholders.
Circa 80 grotendeels beleidsmedewerkers en projectleiders, werden getraind in onze aanpak en bij hun dossier uitvoering begeleid bij deze nieuwe werkwijze.

initiatief voor ontwikkeling volledig recyclebaar kunstgras sportvelden

Nexteconomy.nu heeft het initiatief genomen om een consortium bijeen te brengen, dat werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie milieuvriendelijke kunst-grasvelden. 

Dit Eureka Artificial Turf System (EU-ATS) consortium komt met een uniek en volledig herbruikbare kunstgrasmat,waarbij het materiaal aan het einde van zijn gebruikscyclus opnieuw kan worden gebruikt; van gras naar gras!

Dit consortium bestaande uit Recreational Systems International, DSM NIAGA en Nexteconomy.nu heeft een innovatie stimuleringsprijs (SBIR) ontvangen van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Het team Wie zijn we?

E r v a r i n g ,  d i v e r s i t e i t  en  r e s u l t a a t   m e t   i m p a c t

RIAN JACOBS

Meer over Rian

Rian is specialiste in product-innovatie op basis van duurzame materialen. Zij weet als geen ander industrieën te verbinden tot volledig circulaire ketens en verdienmodellen. Rian denkt vanuit haar eigen ervaring als ondernemer, op een natuurlijke wijze mee met ondernemers die de weg zoeken of op weg zijn naar circulaire economie en samenwerking zoeken om dit mogelijk te maken en te realiseren.

Arun Swamipersaud

Meer over Arun

Arun is gespecialiseerd in het ontwikkelen en realiseren van nieuwe businessconcepten voor de nieuwe economie. Langs de lijnen van Discover, Develop en Deliver, is Arun een partner voor zowel private opdrachtgevers als voor publieke opdrachtgevers en in PPS. Hij heeft veel plezier in het vertalen van strategische keuzen naar operationele realiteit. Hij houdt financieel de vinger goed aan de pols en geeft ook les aan de hogeschool.

pim engels

Meer over Pim

Pim is de grondlegger van Nexteconomy.nu. Hij is een actief ondernemer met passie voor de nieuwe economie en het realiseren van doorbraken. We doen dit  samen met onze opdrachtgevers die de transitie willen of moeten gaan maken. Ook investeren we zelf in nieuwe innovaties  en brengen we deze in, bij relevante marktpartijen en of overheid. Pim is ook actief in het ontwikkelen van de eigen organisatie en start-up’s die hun vleugels willen uitslaan in de nieuwe economie.

Alexander laarman (phd)

Meer over Alexander

Alexander is gespecialiseerd in het ontwikkelen en realiseren van  business concepten voor de nieuwe economie. Zijn basis als hoogwaardig onderzoeker gecombineerd met zijn ondernemende drive maken hem een drijvende kracht achter de realisatie van werkbare en realistische  verdienmodellen. Hij combineert zijn speurwerk in markt en wetenschap naar doorbraak concepten voor de nieuwe economie.

erik van rossem

Meer over Erik

Erik is advocaat en jurist met een passie voor de nieuwe economie. Hij is gericht op wet- en regel-geving die bij innovatie en de inrichting van circulaire economie soms nog in de weg staat en daarmee doorbraken belemmert. Erik is tevens specialist in ons team bij de formele vorming van coalities en verdienmodellen en bijvoorbeeld het regelen van Intellecttueel eigendom (IP).

lou krabshuis

Meer over LOU

Lou is gespecialiseerd in duurzaam ontwerp en innovatie. Hij is uitstekend in staat om bij product-innovaties vormgeving, duurzaamheidseisen en functionaliteit op elkaar af te stemmen. Zijn ingenieurs-studie architectuur in Delft met minor duurzame land-bouw in Wageningen zijn daarbij een bron van inspiratie. Lou is van veel markten thuis, kan actief luisteren en is een collega die projectmatig van grof naar fijn kan werken.

“We bring business and people to the new world.

 

 

 

 

 

CONTACT

 

icon-building Stationsplein 45
     D1, 153.1
     3013 AK ROTTERDAM

     0031 – 6 419 751 99

 

icon-envelope info@nexteconomy.nu
icon-laptop www.nexteconomy.nu